Dissabte, 05 Desembre 2015 00:00

Control i seguiment de l'exercici 2015

Atès que ja estem al desembre del 2015, considerem que, de cara a analitzar en profunditat l'activitat de la nostra empresa, és de summa importància poder comparar l'activitat fins a dia d'avui amb la del 2014. Per això necessitem tenir el pressupost del 2015 i gestionar mitjançant el forecasting, ja que així sabrem com anem respecte a l'any anterior, quines desviacions estem tenint i quines mesures hem de de començar a prendre.
Aquesta anàlisi-seguiment ens donarà informació molt rellevant per millorar la gestió del negoci així com també tenir un seguiment que donarà resposta a les següents preguntes:
Com han evolucionat les vendes? ¿Vaig guanyat / perdent marge?
He perdut / guanyat rendibilitat? Què he de fer per millorar-la?
Tinc l'estructura adequada per al meu volum de negoci?
a més, no només se'ns fa necessari centrar-nos en el compte de resultats sinó que haurem de realitzar també un diagnòstic financer (Balanç) i extreure conclusions a nivell de:
Tinc un balanç equilibrat? Tendeix a l'equilibri o al desequilibri financer?
Necessito Finançament? De quin tipus?
l'estructura patrimonial és la correcta?
Tinc excessiu deute?
Tindré / tinc problemes de tresoreria?
Des Consultize recomanem realitzar aquest tipus d'anàlisi cada mes, però com que s'acaba l'any 2015, és un bon moment per realitzar-lo, ja que es disposa de molta més informació de l'exercici 2015. a més en cas de no tenir aquesta eina de cara a l'any 2.016, seria un bon moment per implementar-la. Aquestes anàlisis ajuden tant a millorar la rendibilitat del negoci com a tenir un major control del mateix.
Publicat a Bloc
Dissabte, 21 Novembre 2015 00:00

Secció Emprenedors: La proposta de valor

Quan parlem de la posada en marxa d'un negoci, és primordial tenir clara quina és la proposta de valor del producte o servei que oferim. Aquesta proposta de valor ha de ser molt clara i estar definida, no només per a nosaltres sinó per al client al qual ens dirigim. Per tant, haurem de donar-li importància a allò que realment la té per al client. Conseqüentment, hem de saber explicar molt bé la proposta de valor del nostre projecte. Per això respondre a una sèrie de preguntes clau ens serà de gran ajuda:

  • en què es diferencia del que existeix?
  • què aporta? quina necessitat cobreix?
  • quin problema soluciona?

Dins el procés d'acompanyament a emprenedors de passar de la idea a l'acció, treballem aquests conceptes i els posem en pràctica atès que és de vital importància de cara a començar a treballar l'anàlisi de l'entorn, això és, el mercat.

Publicat a Bloc

En un mercat cada vegada més canviant i exigent, on hi ha molta competència i es fa necessari diferenciar-se, les empreses s'han d'anar adaptant al nou entorn. Això exigeix ​​una gran capacitat d'adaptació, flexibilitat i anar adaptant les estratègies al entorn. Com a conseqüència d'això, l'empresa també deu fer canvis interns, ja que cal adaptar l'organització a les noves estratègies i per tant a l'entorn.

Tot el comentat fins aquí, implica que cal fer canvis tant a nivell extern com intern, aquests canvis han d'aportar millores al negoci pel que fa a creixement, rendibilitat i millora de l'organització.

En el procés de fer els canvis, en moltes ocasions es fa necessari la consultoria o acompanyament. Les tècniques de consultoria ajudaran a analitzar la situació actual i per tant a tenir un diagnòstic de la situació de partida, ja que, saber on som és fonamental.

En aquesta fase s'analitza el model de negoci i la situació econòmica financera del mateix amb la qual cosa s'extrauran una sèrie de conclusions que seran fonamentals en la segona fase del procés.

En la segona fase del procés, i en base a les conclusions extretes de la primera fase, es plantejarà un pla d'acció en funció del que es vulgui ser, és a dir, en funció de la visió que es tingui del negoci. Serà en aquesta fase on es traçaran les línies estratègiques del negoci i es plantejarà un pla estratègic a 3-5 anys.

Tot aquest procés exposat en l'article, com ja hem comentat, contribuirà a millorar tant l'estratègia com l'organització i per tant tindrà un efecte en una millora de la rendibilitat del negoci.

Si et planteges un canvi en la millora del negoci, i començar per analitzar-lo, des Consultize ens posem a la teva disposició per acompanyar-te en el procés.

 

Publicat a Bloc
Dilluns, 20 Juliol 2015 00:00

L'anàlisi financera de l'empresa

L'anàlisi financera de l'empresa és una eina fonamental per conèixer la situació financera i econòmica de la seva empresa. Mitjançant aquesta anàlisi podrà definir, avaluar, etc., operacions generals per millorar la rendibilitat del seu negoci. L'anàlisi financera de l'empresa abasta els aspectes qualitatius i quantitatius de la seva empresa i és per això que s'han de comparar les xifres amb els objectius establerts.

Com realitzar l'anàlisi financera de l'empresa? Des Consultize vam realitzar l'anàlisi financera de l'empresa per proporcionar-li tota la informació que necessiti per saber la situació del seu negoci i saber quines decisions prendre a curt i llarg termini.

Per a realitzar aquest informe hem de tenir en compte 4 aspectes:

1. Liquiditat: es determina si l'empresa està en posició de cancel·lar o no els seus deutes i obligacions a curt termini.

2. Endeutament: s'analitza la solvència de l'empresa. Permet conèixer com està operant l'empresa i quines són les fonts de finançament.

3. Gestió: s'analitza com s'han administrat i de quina manera s'han utilitzat els recursos financers de l'empresa. Aquesta raó serà útil per veure com es distribueixen els diners que es guanya dins el negoci.

4. Rendibilitat: permet conèixer com contribueix la gestió de l'empresa per poder remunerar els capitals aliens o propis col·locats dins de l'empresa.

Dit això, amb l'anàlisi financera de l'empresa podrà tenir un panorama ampli del que està succeint en el seu negoci i així desenvolupar noves estratègies, millorar l'operativitat de la seva empresa, atraure més clients i millorar seus ingressos.

Publicat a Bloc

Dades de contacte

SC Trade Center
Av. Corts Catalanes, 5-7
08173 Sant Cugat del Vallès
Dilluns - Divendres: 9:00 - 19:00
Dissabte - Diumenge: Tancat

Twitter Feed

¿Sabes que es la propiedad intelectual y porque es tan importante para tu empresa? Contrata un profesional que te a… https://t.co/gJMHkAF6HX
¿Conoces cuáles son los principales riesgos internos que puede tener ahora mismo tu empresa? Aquí encontrarás los p… https://t.co/qgWEvIx5NT
No puede faltar en este lunes la inspiradora frase de Lisa Stone quien gano el premio a Fortune Most Powerful Women… https://t.co/DoO5bGlfU9
Follow Consultize on Twitter

Certificacions

certificacions