Dissabte, 28 Novembre 2015 00:00

Secció Emprenedors: Anàlisi de l'entorn

Quan ens referim a l'anàlisi de l'entorn d'un projecte empresarial, partim de la base que ja s'ha definit i està clara quina serà la proposta de valor del mateix. Dit això, és el moment de centrar-nos en l'entorn en el qual portarem a terme aquesta proposta de valor. Per a això, haurem de saber quin serà la dimensió del nostre mercat. És en aquest punt, en la dimensió del mercat, on convé puntualitzar que sigui quin sigui el producte o servei que oferim, aquest no es pot dirigir "a tothom", ja que és molt complicat treballar per a tothom, cal segmentar el mercat. Per a això haurem de recórrer a criteris que ens permetin segmentar el mercat i dirigir-nos al target que realment necessita el nostre producte o servei. Alguns criteris de segmentació són el geogràfic, sectors específics, nínxols de mercat per posar un exemple.

A part del que s'ha esmentat fins aquí, també serà molt important conèixer quines són les característiques del mercat al qual ens dirigim: és un mercat massiu? és de gran consum? és un nínxol de mercat? és un mercat madur? o està en creixement ?. A totes aquestes preguntes cal donar-los resposta als efectes de conèixer al detall l'entorn al qual ens trobarem en la posada en marxa del nostre projecte empresarial.

A més a deurem considerar també les empreses que ja treballen en aquest mercat, ja que seran la nostra competència. Empreses que portaran temps al mercat amb més experiència que nosaltres i que per tant haurem de saber què fan, com ho fan i quins són els seus punts forts i punts febles. Saber de la competència juntament amb els nostres factors de competitivitat ens ajudarà a tenir una posició competitiva en el mercat a més de posicionar-nos en el mateix.

Totes aquestes reflexioni que compartim, convé de considerar-les en el moment de posar en marxa el nostre projecte empresarial. Des www.consultize.es oferim per a emprenedors sessions d'acompanyament que ajudin a passar de la idea a l'acció.

Publicat a Bloc

Dades de contacte

SC Trade Center
Av. Corts Catalanes, 5-7
08173 Sant Cugat del Vallès
Dilluns - Divendres: 9:00 - 19:00
Dissabte - Diumenge: Tancat

Twitter Feed

¿Sabes que es la propiedad intelectual y porque es tan importante para tu empresa? Contrata un profesional que te a… https://t.co/gJMHkAF6HX
¿Conoces cuáles son los principales riesgos internos que puede tener ahora mismo tu empresa? Aquí encontrarás los p… https://t.co/qgWEvIx5NT
No puede faltar en este lunes la inspiradora frase de Lisa Stone quien gano el premio a Fortune Most Powerful Women… https://t.co/DoO5bGlfU9
Follow Consultize on Twitter

Certificacions

certificacions