Com treballem

Un dels factors que podem considerar de diferenciació és la metodologia de treball que seguim per aconseguir els objectius que establim.

Diagnòstic. En aquesta fase es realitza una anàlisi de l'empresa amb l'objectiu de detectar els seus punts forts i febles, situació competitiva i la seva situació Econòmica. L'anàlisi es realitza amb Gerència i és un pas primordial per després poder planificar el pla de treball a realitzar.

Planificació. Un cop realitzat l'anàlisi del negoci, es procedeix a planificar el que serà el servei a oferir. Per això, s'han de fixar les càrregues de treball, els objectius a aconseguir així com les funcions i responsabilitats de les parts implicades en el projecte.

Implementació. És la fase clau per aconseguir els objectius definits en la fase anterior. Per això posem en pràctica sessions de treball setmanals seguint el Plannning definit i les funcions que han de realitzar cada membre de l'equip implicat en el projecte.

Seguiment.Un cop finalitzat el projecte, es proposa fer un seguiment del mateix amb certa periodicitat per assegurar que es van aconseguint els objectius prèviament establerts.Metodologia Consultize

Dades de contacte

SC Trade Center
Av. Corts Catalanes, 5-7
08173 Sant Cugat del Vallès
Dilluns - Divendres: 9:00 - 19:00
Dissabte - Diumenge: Tancat

Twitter Feed

¿Sabes que es la propiedad intelectual y porque es tan importante para tu empresa? Contrata un profesional que te a… https://t.co/gJMHkAF6HX
¿Conoces cuáles son los principales riesgos internos que puede tener ahora mismo tu empresa? Aquí encontrarás los p… https://t.co/qgWEvIx5NT
No puede faltar en este lunes la inspiradora frase de Lisa Stone quien gano el premio a Fortune Most Powerful Women… https://t.co/DoO5bGlfU9
Follow Consultize on Twitter

Certificacions

certificacions