Anàlisi del Marge de Contribució Destacats

Des 27 2016

Què és el Marge de Contribució:

En les anàlisis estratègics que vam realitzar per pimes , hi ha una anàlisi que és crucial i que considerem estratègic sigui quin sigui el sector en què actuï l'empresa . Ens referim a l'anàlisi de marges . Per analitzar el marge en profunditat cal tenir clars determinats conceptes com són el Marge de Contribució , el Punt d'Equilibri o el coeficient de seguretat .

Aquests tres conceptes ens permeten saber quin és el nostre marge per a un determinat nivell d'activitat, on se situa el Punt d'equilibri i saber fins a quin volum les vendes poden baixar sense entrar en pèrdues.
En aquest article ens centrarem en analitzar el Marge de Contribució. Aquesta anàlisi serà aplicable tant per a pimes com per a grans empreses.

Com analitzem el Marge de Contribució

Per arribar al concepte de Marge de Contribució, començarem dient que el benefici obtingut per una empresa és igual als ingressos generats menys el total de costos en què s'ha incorregut:

Resultat = Ingressos - Costos
Si desglossem els costos totals en els seus components variables i fixos, l'anterior igualtat quedaria així:

Resultat = Ingressos - Costos variables - Costos fixos

D'aquí definim a Marge de Contribució com la diferència entre ingressos i costos variables.

Si tornem a l'anterior equació: Resultat = Marge de contribució - Costos Fixos

On en termes unitaris:

Ingressos totals = preu de venda (Px) * núm Unitats (X)

Costos variables totals = Cost variable unitari (Cvux) * núm unitats (X)

Marge de Contribució total = marge de contribució unitari (Px - Cvux) * núm unitats (X)

Com les empreses solen vendre més d'un tipus de producte, les dades unitaris es calculen en mitjana ponderada.

Si reprenem l'expressió anterior, aquesta queda:

Resultat = (Px - CVu) * X - Costos Fixos

D'aquesta equació podem ja dir que sempre que els costos variables siguin inferiors als ingressos (sempre que el marge de contribució sigui positiu), l'excedent es pot interpretar com la contribució que fa aquest producte a cobrir els costos fixos. D'aquí podem ja dir que sempre serà convenient augmentar el nivell d'activitat (X) amb la producció de nous productes sempre que tinguin un marge de contribució positiu i no comportin un augment dels costos fixos. < br />
Si traslladem aquests conceptes a una empresa comercial, podrem afegir al nostre portafoli nous productes sempre que generin un marge de contribució positiu. Ara bé, en empreses de fabricació, no és tan senzill incorporar nous productes sense haver de incorporar nova maquinària o personal, el que ens obligarà a calcular els costos fixos que cada producte incorpora per avaluar la viabilitat.
De forma genèrica, els productes que generin un marge de contribució positiu, no haurien de eliminar-se, encara que el seu resultat a cost complet resulti negatiu, ja que estan ajudant a absorbir part dels costos fixos que d'altra manera recaurien sobre altres productes.

L'anàlisi del Marge de Contribució per productes és vàlid per estudiar si es mantenen tots els productes en cartera o per contra si hauríem d'eliminar algun producte . Si un producte genera un Marge de Contribució positiu, ho anem a mantenir, ja que contribueix a l'absorció dels costos fixos, si per contra el Marge de Contribució és negatiu l'eliminarem de la cartera per raons estrictament econòmiques. No obstant això, si es dóna el cas d'un producte amb Marge de contribució.
Llegir 1449 vegades

Dades de contacte

SC Trade Center
Av. Corts Catalanes, 5-7
08173 Sant Cugat del Vallès
Dilluns - Divendres: 9:00 - 19:00
Dissabte - Diumenge: Tancat

Twitter Feed

¿Sabes que es la propiedad intelectual y porque es tan importante para tu empresa? Contrata un profesional que te a… https://t.co/gJMHkAF6HX
¿Conoces cuáles son los principales riesgos internos que puede tener ahora mismo tu empresa? Aquí encontrarás los p… https://t.co/qgWEvIx5NT
No puede faltar en este lunes la inspiradora frase de Lisa Stone quien gano el premio a Fortune Most Powerful Women… https://t.co/DoO5bGlfU9
Follow Consultize on Twitter

Certificacions

certificacions